Menu Tuần Test

Menu Tuần

BỮA TRƯA
BỮA TỐI
BỮA TRƯA
BỮA TỐI
BỮA TRƯA
BỮA TỐI
BỮA TRƯA
BỮA TỐI
BỮA TRƯA
BỮA TỐI
BỮA TRƯA
BỮA TỐI

Chọn Gói Ăn Của Bạn

Gói WEEK-1

Gói 1 bữa trưa healthy từ thứ 2 đến thứ 6.

Từ 375.000 VND
Gói WEEK-2

Gói 2 bữa TRƯA & TỐI từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 675.000 VND
Gói WEEK-S

Gói 2 bữa TRƯA & TỐI từ thứ 2 đến thứ 7

Từ 745.000 VND