Phương Thức Thanh Toán

  1. Hình thức thanh toán

Quý khách vui lòng thanh toán đơn hàng bao gồm phí vận chuyển (áp dụng tùy khu vực) vào ngày đầu tiên khi nhận được đơn hàng, bằng một trong các hình thức sau:

COD: thanh toán tiền mặt vào ngày đầu tiên trong tuần khi giao thức ăn

Chuyển khoản: Ngân hàng Á Châu (ACB)

 

Tên tài khoản:             DO HOANG CHUONG

Số tài khoản:               679967

Chi nhánh:                   ACB TP.HCM

Đối với trường hợp chuyển khoản, sau khi thanh toán, quý khách vui lòng thông báo cho WeCanCook.NET biết về thông tin giao dịch gồm tên chủ tài khoản chuyển tiền, số tiền đã chuyển, ngân hàng chuyển tiền bằng cách

2. Quy định hủy hàng và hoàn tiền

Chính sách hủy hàng

  • We Can Cook sẽ chấp nhận hủy đơn hàng vào các ngày còn lại của khách với điều kiện khách báo lại trước 10h sáng của ngày hôm trước. Các trường hợp hủy sau 10h sáng của ngày hôm trước, bạn vui lòng nhận phần ăn và thanh toán giúp chúng tôi. WeCanCook.NET chỉ hủy đơn hàng của bạn trong trường hợp bạn ăn không hợp khẩu vị, hoặc sẽ hỗ trợ bạn dời ngày bận việc phải đi công tác hoặc lý do bất khả kháng.

Chính sách hoàn tiền:

  • COD: người giao hàng sẽ trả lại tiền vào ngày hôm sau, sau khi nhận được thông tin hủy hàng của khách.
  • Chuyển khoản: WeCanCook.NET sẽ xin thông tin và chuyển khoản trả lại tiền cho khách hàng.