Bò Cuộn Măng Tây Xốt Nấm

Crispy on the outside, juicy on the inside and seasoned with salt, a classic munch with one slight difference, they are 100% Organic. Try with one of our internationally inspired sauces.
  • Energy 375 Cal DI* 19 %
  • Protein 27 g DI* 54 %
  • Fat 12 g DI* 15 %
  • Sat Fat 2.0 g DI* 10 %
  • Carbs 24 g DI* 9 %
  *DI: Recommended Daily Intake (Khẩu Phần Ăn Hàng Ngày Tham Khảo) là mức tiêu thụ hàng ngày của một chất dinh dưỡng / mức đủ để đáp ứng các yêu cầu của một người khỏe mạnh được chuyên gia khuyến nghị.
 • Order Now