Cơm Gà Hấp Xốt Tương HongKong

 • Trọng lượng: ≈410 g
 • Thành Phần: Tomato sauce, fior di latte mozzarella, parmigiano, bacon, ham, basil, extra virgin olive oil
  • Energy 410 Cal DI* 21 %
  • Protein 32 g DI* 64 %
  • Fat 15 g DI* 19 %
  • Sat Fat 3.0 g DI* 15 %
  • Carbs 28 g DI* 10 %
  *DI: Recommended Daily Intake (Khẩu Phần Ăn Hàng Ngày Tham Khảo) là mức tiêu thụ hàng ngày của một chất dinh dưỡng / mức đủ để đáp ứng các yêu cầu của một người khỏe mạnh được chuyên gia khuyến nghị.
 • Thành phần lưu ý: Soy, Milk, Gluten