Súp Hải Sản Hoàng Kim

Crispy on the outside, juicy on the inside and seasoned with salt, a classic munch with one slight difference, they are 100% Organic. Try with one of our internationally inspired sauces.
 • Trọng lượng: ≈200 g
 • Thành Phần: Bí Đỏ, Tôm Sú, Mực, Thịt Cua, Đậu Hủ
  • Energy 270 Cal DI* 14 %
  • Protein 16 g DI* 32 %
  • Fat 14 g DI* 18 %
  • Sat Fat 2.0 g DI* 10 %
  • Carbs 45 g DI* 16 %
  *DI: Recommended Daily Intake (Khẩu Phần Ăn Hàng Ngày Tham Khảo) là mức tiêu thụ hàng ngày của một chất dinh dưỡng / mức đủ để đáp ứng các yêu cầu của một người khỏe mạnh được chuyên gia khuyến nghị.
 • Thành phần lưu ý: N/A