Súp Măng Tây Thịt Cua

 • Trọng lượng: ≈200 g
 • Thành Phần: Thịt Cua, Măng Tây, Cà Rốt, Trứng Gà
  • Energy 289 Cal DI* 14 %
  • Protein 7 g DI* 14 %
  • Fat 12 g DI* 15 %
  • Sat Fat 2.0 g DI* 10 %
  • Carbs 29 g DI* 11 %
  *DI: Recommended Daily Intake (Khẩu Phần Ăn Hàng Ngày Tham Khảo) là mức tiêu thụ hàng ngày của một chất dinh dưỡng / mức đủ để đáp ứng các yêu cầu của một người khỏe mạnh được chuyên gia khuyến nghị.
 • Thành phần lưu ý: N/A